title
Tallinna Polütehnik Nr 17 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
24.05.1985
language