title
Vastutustundliku ettevõtluse olulisus Eesti tarbijatele toidupoekettide näitel
The importance of responsible business for Estonian consumers on the example of grocery store chains
author
Lõhmus, Kristi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus