title
Pooriavajate ja nende kontsentratsioonide mõju ühekomponentse polüuretaanvahu omadustele
The impact of cell openers and their concentrations on the properties of one component polyurethane foam
author
Vitkovski, Nadežda
keywords
ühekomponentne polüuretaanvaht
pooriavaja
one component polyurethane foam
cell opener
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access