title
Ostukäitumist mõjutavad tegurid ilutoodete turul ning rahulolu iluvaldkonnaga toidukaupade jäemüügikettides
Factors influencing purchase behavior in beauty market and satisfaction with beauty area in food retail chains
author
Peedo, Liisa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network