title
Müügitöö parandamine läbi uue müügivõimude automatiseerimise tarkvara kasutuselevõt AS Elisa Eesti suurkliendiosakonna näitel
Sales Work Improvement Through the Implementation of the New Sales Force Automation Software on the model of AS Elisa Eesti Large Customer Department
author
Grafskaja, Veera
keywords
müügivõimude automatiseerimise tarkvara
crm
sales automation software
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus