title
AI puuetega inimeste paremaks integreerimiseks (nägemispuue)
AI for better integration of people with disabilities (Visual impairment)
author
Najafzade, Alish
keywords
nägemispuudega
Androidi platvorm
objektide äratundmine
valuuta tunnustamine
teave värvi kohta
näoilme
visually impaired
mobile App
blind
Android platform
currency recognition
color information
facial expression
defence date
language