title
Sildadel kasutatava SBS hüdroisolatsioonrullmaterjali nakketugevuse sõltuvus betoonaluspinna karedusest ja temperatuurist
Effect of concrete substrate texture and temperature on adhesive strength of SBS tanking membranes used on bridges
author
Lindeberg, Taavi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information