title
Таллинский Политехник № 25 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.09.1988
language