title
Akadeemilise kirjutise edukuse prognoosimise võimalikkusest teksti loetavuse analüüsi baasil
Viability of prognosing the success of academic writing through text readability analysis
supervisor
defence date
language