title
Sarnaste tootepiltide soovitussüsteem siirdeõppe ja omadusvektorite abil
Recommendation system of similar product images using transfer learning and feature vectors
supervisor
defence date
language