title
Tallinna Polütehnik Nr 21 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.06.1981
language