title
Pürolüüsi vedelate toodete soojendamise võimalike variantide võrdlev arvutus termilise polümerisatsiooni protsessiks ASis Novotrade Invest
Comparative calculation of the possible options for heating of the liquid products of pyrolysis for the thermal polymerization process at Novotrade Invest AS.
Сравнительный расчет возможных вариантов нагрева жидких продуктов пиролиза для процесса термической полимеризации на Novotrade Invest AS
author
Baissarova, Aljona
keywords
termiline polümerisatsioon
naftavaigud
kiirgus- ja konvetksioonikaamerad
pürolüüs vedelad tooted
petroleum resins
radiation and convection chambers
liquid products of pyrolysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal