title
Nõuetekohane ehitise tehniline dokumentatsioon kasutusloa taotlemiseks
Proper technical documentation to apply for a permit for use of construction works
author
Veider, Eero
keywords
ehitustööde päevik
kaetud tööde akt
töökoosoleku protokoll,
technical documentation
a permit for use of construction works
construction site diary
covered works report
as-built drawing
minutes of work meeting
supervisor
Kann, Meelis
defence date
language