title
Interoperatiivsuse rakendamine EL`i infosüsteemides justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. väljakutsed ja võimalused
Implementation of ineroperability of eu information systems in the justice and home affairs domain. Challenges and opportunities
author
Jokhadze, Nata
defence date
language