title
Kõrgharitud noorte ootused tööturule sisenedes
Expectations of highly educated young people entering the labor market
author
Jüriväli, Kerlyn
keywords
kõrgharitud noor
atraktiivne tööandja
noorte ootused
highly educated young
attractive employer
young people's expectations
supervisor
defence date
language