title
Säästev energia kui rahvusvahelise energiajulgeoleku potensiaalne nurgakivi: Võrdlev uuring Islandi ja Ühendkuningriikide vahel
Sustainable energy as the potential cornerstone of international energy security: A comparative study between Iceland and the United Kingdom
author
Johnson, Gerda
defence date
language