title
Toidujäätmed – empiiriline uuring Harju maakonna lõuna-buffet restoranide näitel
Food Waste – Empirical Study on the Example of Harju County Buffet Lunch Restaurants
author
Tamm, Eerika
description
Osaline täistekst
Partial full text
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access