title
Eesti e-riigi arendusprojektide tasuvusanalüüsid. Ootused, vajadused ja puudused
Analyses of Return on Investments in Estonian eGovernment Development Projects. Expectations, Needs and Shortcomings
author
Kulm, Kairit
supervisor
Rozov, Janek
defence date
language