title
Eesti e-riigi arendusprojektide tasuvusanalüüsid. Ootused, vajadused ja puudused
Analyses of Return on Investments in Estonian eGovernment Development Projects. Expectations, Needs and Shortcomings
author
Kulm, Kairit
keywords
supervisor
Rozov, Janek
defence date
language