title
ELKE Grupp Organisatsiooni arengu võimaluste uurimine
Organization development opportunities for ELKE Grupp
keywords
strateegiline juhtimine omandisuhted
staabiorganisatsioon
description
Lühikokkuvõte
defence date
language
rights
avalikustamise piirang: 5 aastat
department / college