title
Protsesside juhtimise rakendamine professionaalseid teenuseid pakkuvas ettevõttes
Implementation of process management in professional services company
author
Geller, Sergei
supervisor
Miina, Aleksandr; Wahl, Mike Franz
defence date
language