title
Automatiseeritud süsteemide tarkvara kvaliteediplaan ühekordse endoskoobi lõppkontrolli seadme näitel
Software Quality Plan for Automated Systems Based on Single-use Endoscope Final Inspection Device
author
Kurus, Merli
supervisor
Lind, Liina
defence date
language