title
Paekivist ja poorbetoonist peenlisandi mõju peeneteralise müürimördi omadustele
Influence of limestone and aerated concrete filler on thin layer masonry mortar
author
Süvirand, Kaspar
keywords
peeneteraline müürimört
tselluloosi eeter
valge portlandtsement
õhklubi
ehituslubi
ehitusliiv
paekivist peenlisand
paekivifiller
poorbetoonfiller
poorbetoonpeenlisand
vesi-kuivainetegur
mördi konsistents
painde- ja survetugevus
mördikivi tihedus
kasutatavusaeg
korrigeerimisaeg
korrigeeritavus
thin layer masonry mortar
cellulose ether
white Portland cement
slaked lime
silica sand
construction sand
limestone filler
aerated concrete filler
aerated concrete fine aggregate
water to aggregate ratio
determination of consistence of fresh mortar
determination of flexural and compressive strength
density of hardened mortar
water retention
workable life
correction time
correction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access