title
Automatiseeritud sfügmomanomeetrite mõõtestabiilsuse hindamine patsiendisimulaatoriga
Measurement stability assessment of automated non-invasive sphygmomanometers by utilizing patient simulator
author
Kuusk, Ott
supervisor
defence date
language