title
Läänemere idaosa sadamate teenindusvõimalused kaubagruppide kaupa
Baltic Sea Eastern Ports Service Opportunities by Cargo Groups
author
Boitšenko, Aleksandr
keywords
Läänemere idaosa sadamad
kaubakäive
teenindusvõimalused
Eastern Baltic ports
service opportunities
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information