title
Suuliste kohtuistungite moderniseerimise protsess Soome apellatsioonikohtus: mõju inimõigustele ning võrdlus Rootsiga
Modernising the procedure of oral hearing in the Finnish court of appeal: effect on human rights and comparison to Sweden
author
Savolainen, Donna-Maria Ottilia
keywords
Finnish court of appeal
kõrgema astme kohtud
apellatsioonikohtud
higher courts
defence date
language