title
Ehitustehnoloogia ja palstikorralduse analüüs Tallinnas, Asula tn 8c ehitatava koreterelamu näitel
Analysis of construcion technology and building site management based on the case study of the construction of the apartement building at 8c Asula Street in Tallinn
author
Kolter, Kaido
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Embargoed until 07.06.2028. Not available at academic unit.