title
Raamatupidamise aastaaruande lisade koostamine Eestis Euroopa Liidu direktiivist 2013/34/EL lähtudes
Preparation of the Notes to the Financial Statement According to European Union Directive 2013/34/EU
author
Ulm, Kairit
defence date
language