title
Soojustehniliste näitajate ja keskmise päevavalgusteguri võrdlus erinevate materjalide kasutamisel välisseintes väikemaja näitel
Comparison of thermal technical indicators and average daylight factor while using different materials in exterior walls by the example of a small dwelling
author
Stockholm, Simmo
supervisor
Metspalu, Kalli
defence date
language