title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.02.1983
language