title
Gaasiliste põlevkivi ümbertöötlemise produktide põletamistehnoloogia eripärasuste uurimine
Research of specific aspects of the combustion technology of gaseous products from oil shale processing
Исследование особенностей технологий сжигания газообразных продуктов сланцепереработки
author
Bersenev, Konstantin
keywords
generaatorgaas
põletamistehnoloogia
põletusseadmed
lämmastik- ja väävlioksiidid
combustion technology
co-combustion control method
combustion units
nitrogen and sulfur oxides
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele