title
Kohaliku omavalitsuse ja idufirmade koostöö avalike e-teenuste arendamisel: Indoneesia Jakarta provintsi näitel
Local Government and IT Startup Collaboration to Support Public e-Service Development: a Case Study of Jakarta Province, Indonesia
author
Edityanto, Brian Kustantoro
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only