title
Tarbijate hoiakud otsemüügi teel müüdavatesse toodetesse
Consumer attitudes to goods sold through direct sales
author
Dmitrijeva, Arina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus