title
Citizens’ readiness for proactive public services: a case study from Azerbaijan
Kodanike valmisolek proaktiivseteks avalikeks teenusteks: Aserbaidžaani juhtumiuuring
author
Khasmammadli, Gasim
defence date
language