title
Vaidluste kohtuvälise lahendamise (VKL) meetodite juhtimine ja arendamine Slovakkias ja Eestis
Governance and development of ADR methods in Slovak Republic and Estonia
author
Ambrozová, Martina
keywords
alternative dispute resolution (ADR) methods
Slovak Republic
defence date
language