title
Residendist füüsilise isiku enammakstud tulumaksu tagastuste reaalväärtus aastatel 2009-2013
The real value of overpaid income tax returns of physical persons of Estonian residence during the period of 2009-2013
author
Varkki, Albert
keywords
füüsilise isiku tuludeklaratsioon
tulumaksu tagastus
raha tulevikuväärtus
income declaration
income tax rebate
future value
supervisor
defence date
language