title
Paide vanalinna muinsuskaitseala ehitiste seisukorra hinnang ja muutused Tallinna tänava näitel
The Heritage Conservation Area of Tallinn Street in Paide – Buildings Valuation and Changes in Conditions
author
Kivila, Elisa
supervisor
defence date
language