title
Teadlikkus terminitest "vegan" ja "taimne" ja hoiakud taimepõhise toitumise suhtes
Awareness of terms "vegan" and "taimne" and attitudes towards plant-based diet
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus