title
Säästva arengu eesmärkide avalikustamise võrdlev analüüs arenenud ja arengumaade ettevõtete sotsiaalse vastutuse aruandluses, näited Eestist ja Bangladeshist
A comparative analysis of sustainable development goals disclosure in CSR reporting by developed and developing countries: Evidence from Estonia and Bangladesh
author
Hossain, Md Shazzad
supervisor
defence date
language