title
Tallinna Polütehnik Nr 28 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.10.1987
language