title
Tallinna Polütehnik Nr 14 1979
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.04.1979
language