title
Krediitkaardi omamist ja limiidikasutust selgitavad tegurid
The Determinants of Credit Card Ownership and Outstanding Balance
keywords
intressiteeniv limiit
Heckmani mudel
kahe-astmeline hindamine
suurima tõepära meetod
heteroskedastiivne probit mudel
credit card outstanding balance
Heckman model
two-step method
maximum likelihood method
heteroskedastic probit model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit