title
Kõrveküla aleviku raamatukoguhoone põhiprojekt, tuleohutus ja välispiirete energiatõhusus
Architectural detailed design including fire safety and exterior constructions energy efficiency for the library in Kõrveküla
author
Villako, Maarja
defence date
language