title
Ettevõtte finantsseisundi parandamise võimalused võrdlusanalüüsi baasil Motoserv OÜ näitel
The possibilities of improving the companys financial state based on benchmarking through Motoserv Oü example
author
Kotelevski, Anžela
supervisor
defence date
language