title
Euroopa Komisjoni leebema kohtlemise poliitika kriitiline analüüs aastatel 1996-2017 ning lahendused selle vajakajäämistele
A Critical Analysis of the European Commissions Leniency Policy From 1996 - 2017 And Future Solutions To Its Shortcomings
author
Niemi, Jyrki Erik Antero
keywords
leebema kohtlemise teatis
trustivastane seadus
ainukontrolli põhimõte
leniency
antitrust law
criminalisation
one-stop-shop, ne bis in idem
supervisor
defence date
language