title
Таллинский Политехник № 15 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
08.05.1981
language