title
Fosforiidi optimaalse väljamismeetodi valik Kabala maardla tingimustes
Selection of optimal breaking method for phosphate ore in conditions of Kabala deposit
supervisor
defence date
language