title
Põlevkivibensiini ja mootorikütuste omaduste uurimine fluorestsents adsorptsioonikromatograafia ja FTIR-infrapuna spektroskoopia abil
Shale gasoline and motor fuels properties study by adsorption fluorescent chromatography and Fourier transform infra-red spectroscopy methods
Исследование свойств сланцевого бензина и моторных топлив методами адсорбционной флуоресцентной хроматографии и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье
author
Konstantinova, Nataliy
keywords
fluorestsents adsorptsioonikromatograafia
FTIR-infrapuna spektroskoopia
diesel fuel
adsorption fluorescent chromatography
Fourier transform infra-red spectroscopy
math statistics
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information