title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse eelised COVID-19 ajal - töötajate arvamus
Benefits of corporate social responsibility in COVID-19 period - opinion of employees
author
Montik, Georgi
keywords
Covid-19 and CSR
Corporation social responsibility
employees' benefits
defence date
language