title
Avatud lähtekoodiga vahendite kohandamine Microsoft Visual C++ tarkvaralahenduste kvaliteedi analüüsiks SonarQube serveris
Adapting Open Source Tools for Code Quality Analysis of Microsoft Visual C++ Solutions with SonarQube Server
author
Roolaid, Anton Ašot
keywords
SonarQube
SonarQube C++ Community plugin
Cppcheck
OpenCppCoverage
lähtekoodi staatiline analüüs
koodikaetuse analüüs
static code analysis
code coverage analysis
defence date
language