title
Veebirakenduse kasutatavuse automaatne hindamine Eesti e-riigi portaalide näitel
Web applications´ usability automatic evaluation of Estonian e-Government portals
author
Alamaa, Arvi
keywords
supervisor
defence date
language